top of page

Avèk lanmou, pasyon, devouman, ak bon tretman chak timoun ka bati yon avni ki pi briyan. 

Nan Evolving Minds Together nou bay timoun ak adolesan sèvis Applied Behavioral Analysis. Nou itilize entèvansyon ki baze sou prèv ak sipò anpirik pou atenn pi gwo potansyèl pitit ou a. Konsantre nou se kreye yon alyans epi satisfè bezwen fanmi w nan travay ansanm kòm yon ekip.

AdobeStock_123179984, asd children, autistic kids
stem skills for autistic children

Lide STEM entegre ak ABA se prepare timoun nou yo pou travay, rezoud pwoblèm, jwenn ak aplike prèv, travay ansanm ak lòt elèv, ak kapasite panse kritik.

Painted Living Room, independent living skills for autistic children

Konpetans lavi endepandan yo se konpetans debaz yon moun bezwen fè chak jou pou viv yon lavi endepandan.

Zòn sa a konsantre sou aktivite ki ankouraje ladrès sansoryèl timoun yo; tankou sant, manyen, vizyon, tande, propriyosepsyon balans, ak gou.

sensory art activities for ASD kids

Plezi ak manje bay timoun nan yon sans de kontwòl ak èd nan devlope kiryozite sou manje ak plis volonte pou apwoche atik manje poukont li.

Summer Food Pattern, feeding therapy for children with ASD

Pwen esansyèl sant

Contact
bottom of page