top of page
Hi00QRvw.jpeg

 Join Nou Ete Sa a!

Ete se yon moman amizan ak enteresan nan ane a!

Isit la nan Evolving Minds, nou maksimize tan sa a lè nou aplike pwogram entansif ete nou an.  Nou travay ak chak timoun sou yon rapò youn a youn pou bay pi bon kalite sèvis yo. Yo evalye chak timoun yon fason diferan, epi asistans ak entèvansyon (yo) yo adapte endividyèlman. 

 Pandan tan sa a nou travay sou:

 • ladrès pou ede tèt yo

 • preparasyon pou ane lekòl k ap vini an

 • swiv direksyon yo

 • diminye konpòtman maladaptatif

 • ogmante kominikasyon fonksyonèl

 • ladrès sosyal

 • ak plis ankò

rV1XVzHA.jpeg
6TjEFIqw.jpeg

Nou pran angajman pou ankouraje konpòtman pozitif nan anpil domèn nan lavi timoun nan. Lè w fè sa, gen anpil aktivite ke nou enkòpore pou timoun nou yo gen eksperyans pandan ete yo menm jan ak lòt laj tipik yo.

Gen kèk aktivite yo enkli:

 • eksperyans syans

 • plezi ak manje

 • atizay ak sansoryèl

 • sant teknoloji

 • pretann jwe

 • aktivite gwoup yo

 • ak anpil lòt ankò.

Kisa wap tann! Enskri anba a & Join nou jodi a!

CONTACT US
bottom of page