top of page

Rankontre bèl anplwaye nou yo

Evolving Minds Together, LLC te kreye an 2017. Nou se yon ti konpayi men nou gen yon gwo dezi ede ak ede fanmi nou yo ak kliyan.

EMT ofri sèvis nan nenpòt zòn (yo) ki satisfè bezwen espesifik kliyan yo. Nou konsantre sou bezwen endividyèl chak fanmi isit nan kominote Sid Florid yo. Kèk nan sa yo enkli lakay, sant, pwomnad kominotè, swen apre, ak Telesante.

Ekip nou an konsiste de pwofesyonèl ki tout divès ak konesans nan domèn ABA. Nou trete ekip nou an tankou yon fanmi e nou souvan gen evènman ekip-building. Reyinyon ak fòmasyon yo fèt chak de semèn pou asire ke terapis nou yo toujou ap aprann epi kenbe ak evolye domèn ABA nou an.

Maria Patricia Caruso, MS, BCBA

Pwopriyetè/CEO

DJI_20200708_185456_114-800x1066.jpg

Maria Patricia Caruso se yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy la ak pwopriyetè Evolving Minds Together ak Evolving Minds Counseling. Maria Patricia te gradye nan University of Miami kote li te resevwa yon doub lisans nan Sikoloji ak Biyoloji. Li te jwenn diplòm Mèt li tou nan Nova Southeastern University kòm yon Konseye Sante Mantal ak yon anfaz nan Analiz Konpòtman Aplike. Vwayaj Maria Patricia kòmanse pandan l ap travay ak depatman Jistis Jivenil kote li gen opòtinite pou l ofri konsèy ak sèvis ABA pou adolesan ak fanmi yo. Kòm pasyon li pou kwasans jaden an, li te gen opòtinite pou travay ak timoun ki gen otis ak lòt andikap devlopman. Se eksperyans chak jou li ak pasyon li pou domèn nan ki te fè li fè yon etap pi lwen pase epi vin yon sipò siplemantè pou fanmi yo ak timoun yo nan devlope yon konpayi ki misyon se konbine pasyon ak devouman ak yon tretman endividyalize yo nan lòd yo bati pi klere. lavni. Maria Patricia totalman bileng an Angle ak Panyòl e li te gen opòtinite pou l vwayaje nan diferan peyi nan Amerik Latin nan pou bay timoun ak fanmi yo sèvis Konpòtman Aplike.

Renee Vassell, MS, BCBA

Direktè klinik

DJI_20200708_185241_104-800x1066.jpg

Renee Vassell te resevwa MA li an doub majò nan Konsèy Sante Mantal ak Analiz Konpòtman Aplike nan Nova Southeastern University, jen 2017. Kounye a li ap travay pou reyalize eleman ak kondisyon ki nesesè yo pou l ka jwenn lisans BCBA li. Renee ap travay ak timoun ki gen Otis, andikap mantal, ak reta nan devlopman depi plis pase 8 ane. Renee gen eksperyans k ap travay nan anviwònman tankou nan kay, kan ete, lekòl, ak sant prive. Eksperyans li ap travay ak timoun ki gen Otis laj soti nan 2-11 ane fin vye granmoun. Renee santi l pasyone pou ABA epi ede chak timoun vin pi bon yo epi sèvi kòm yon konseye ak yon defansè pou timoun yo ak fanmi yo. Li kontan pou l fè pati ekip Evolving Minds Together e li kontan pou l fè yon diferans nan chak timoun li travay ak lavi a.

Nicole Hyde, MS, BCaBA

Direktè klinik

nikkie.png

Nikkie te jwenn pasyon li nan travay ak timoun ki gen divès kalite eksepsyonèl atravè travay volontè divès li, sitou lè li te antre nan yon vwayaj misyon nan Meksik. Nikkie te fè yon bakaloreya nan Syans Sikoloji ak Syans Fanmi ak Timoun nan Florida State University, li te travay kòm yon asistan rechèch anba pwofesè prestijye ki etidye devlopman mantal, relasyon familyal, ak siksè akademik. Aktyèlman li ap travay sou Mèt Syans li nan Terapi Fanmi nan Nova Southeastern University. Nikkie te renmen vwayaj li nan domèn ABA. Motivasyon li pou ede timoun yo ak fanmi yo pwogrese nan objektif yo pouse l pouswiv plis konesans ak eksperyans!

Gabriella Aranaga, RBT

AlexaS.png

Gabriela te toujou gen yon pasyon pou syans ak ede lòt moun. Li te yon etidyan Med nan Venezyela e isit la nan USA te kontinye edikasyon li nan domèn swen sante a jwenn sètifikasyon li kòm RBT nan mwa mas 2020. Li renmen travay ak timoun epi li jwenn lajwa fè pati devlopman ak pwogrè yo. Gabriela pale bileng ann Angle ak Panyòl epi objektif li se pou l vin yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy (BCBA) pou kontinye ede chak kliyan gen yon pi bon kalite lavi.

Diana Rada, MS, BCBA

Espesyalis devlopè anplwaye

mX3wGc0w.jpeg

Diana se yon analis konpòtman sètifye nan Komisyon Konsèy. Li gen tit BA nan Sikoloji Klinik ak fondasyon ak fòmasyon nan analiz konpòtman aplike. Osi byen ke yon Mèt nan andikap devlopman nan Nova Southeastern University ak yon konsantrasyon nan ABA ak Entèvansyon Bonè. Li se yon ITDS (Espesyalis Devlopman Timoun Tibebe) sètifye e li te travay ak pwogram Early Steps nan Broward County pandan 4 ane. Li ap travay nan domèn ABA depi 2005 e, byenke maladi spectre otis yo te konsantre prensipal li, li gen eksperyans ak timoun ki devlope tipikman, osi byen ke divès lòt andikap, k ap travay men nan men ak paran, moun k ap bay swen, pwofesè, ak lòt disiplin ki gen rapò. Diana pasyone sou ABA e li konsidere li yon metòd efikas ak konplè pou apwoche timoun ki gen andikap oswa ki pa gen andikap pou ede yo rive jwenn potansyèl yo epi pote byennèt pou yo ak fanmi yo.

Gabriella Aranaga, RBT

MarianD.png

Gabriela te toujou gen yon pasyon pou syans ak ede lòt moun. Li te yon etidyan Med nan Venezyela e isit la nan USA te kontinye edikasyon li nan domèn swen sante a jwenn sètifikasyon li kòm RBT nan mwa mas 2020. Li renmen travay ak timoun epi li jwenn lajwa fè pati devlopman ak pwogrè yo. Gabriela pale bileng ann Angle ak Panyòl epi objektif li se pou l vin yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy (BCBA) pou kontinye ede chak kliyan gen yon pi bon kalite lavi.

Lapli Valverde, RBT

Wxetg0ug.jpeg

Kounye a, Rain ap ale nan Florida International University kote li pral jwenn yon bakaloreya nan sikoloji ak yon minè nan jistis kriminèl. Li se yon Teknisyen Konpòtman Anrejistre. Rain se yon totalman bileng nan lang angle ak panyòl epi li gen yon pasyon fòmidab pou ede chak timoun rive nan pi gwo potansyèl yo. Li renmen travay ak timoun yo epi wè yo jwenn nouvo ladrès. Objektif final li se jwenn yon Mèt nan Konsèy Sante Mantal epi vin sètifye kòm yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy.

Marvia Dubuc,
RBT

5YaVC9Ug.jpeg

Marvia te gradye nan Inivèsite Entènasyonal Florida ak yon lisans nan Jistis Kriminèl. Anvan li te jwenn pasyon vre li objektif li se te vin yon avoka. Kounye a li se yon Teknisyen Konpòtman Anrejistre ki vrèman jwi chak minit travay ak timoun ki gen ASD, ba yo  ak paran yo/moun ki bay swen yo zouti pou kapab amelyore lavi yo ak pou siksè yo atravè ABA, avèk devouman, angajman ak lanmou.  Marvia ap planifye pou avanse edikasyon li lè li konplete diplòm metriz li kòm yon Komisyon Konsèy Sètifye Konpòtman Analyst (BCBA).

Eliana Sanchez, RBT

cTlbYWAA.jpeg

Eliana te toujou renmen ansèyman, li te kòmanse travay ak timoun an 2014 e depi lè sa a li pa sispann. Li te yon etidyan nan Edikasyon preskolè nan Venezyela, e objektif li se vin yon analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy (BCBA) alavni. Eliana pale bileng, li pale angle ak panyòl. Li renmen travay ak timoun epi ede yo vin pi bon vèsyon tèt yo. 

Gabriella Aranaga, RBT

image_50414337.JPG

Gabriela te toujou gen yon pasyon pou syans ak ede lòt moun. Li te yon etidyan Med nan Venezyela e isit la nan USA te kontinye edikasyon li nan domèn swen sante a jwenn sètifikasyon li kòm RBT nan mwa mas 2020. Li renmen travay ak timoun epi li jwenn lajwa fè pati devlopman ak pwogrè yo. Gabriela pale bileng ann Angle ak Panyòl epi objektif li se pou l vin yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy (BCBA) pou kontinye ede chak kliyan gen yon pi bon kalite lavi.

Gisselle Rodriguez, RBT

DJI_20200708_185003_91-800x1066.jpg

Giselle te toujou renmen travay ak timoun epi ede nan devlopman yo. Li te konplete Child Development Associate (CDA) li epi li te travay ak timoun ki gen laj 18 mwa jiska 6 zan pandan 7 dènye ane yo. Li gen eksperyans k ap travay ak timoun ki gen devlopman tipikman ak timoun ki gen ASD e li gen yon pasyon pou ede yo devlope chak jou epi aprann nouvo ladrès. Li pale bileng an Angle ak Panyòl epi li espere fè yon diferans chak jou ak wòl li nan ABA. Aktyèlman Giselle ap travay pou l fè edikasyon li nan domèn sa a.

Elizabeth Nunes, RBT

image1.jpeg

Elizabeth te gradye nan Florida International University ak yon lisans nan Sikoloji ak yon konsantre nan ABA. Li te dekouvri pasyon li pou travay ak timoun nan yon laj jèn e li te toujou enterese nan kwasans ak devlopman timoun. Li te jwenn sètifikasyon RBT li nan mwa Oktòb 2020 epi li planifye pou l retounen lekòl pou Master li nan Analiz Konpòtman Aplike epi finalman vin tounen yon BCBA. Li pran angajman pou l fè yon chanjman pozitif nan lavi kliyan li yo epi ede yo atenn tout potansyèl yo!

Gabriella Aranaga, RBT

KatherineM.png

Gabriela te toujou gen yon pasyon pou syans ak ede lòt moun. Li te yon etidyan Med nan Venezyela e isit la nan USA te kontinye edikasyon li nan domèn swen sante a jwenn sètifikasyon li kòm RBT nan mwa mas 2020. Li renmen travay ak timoun epi li jwenn lajwa fè pati devlopman ak pwogrè yo. Gabriela pale bileng ann Angle ak Panyòl epi objektif li se pou l vin yon Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy (BCBA) pou kontinye ede chak kliyan gen yon pi bon kalite lavi.

Pozisyon Louvri

Nou jwenn opòtinite eksepsyonèl pou pote bon moun yo ansanm. Èske w pran angajman pou amelyore lavi pitit nou yo? Èske w gen yon pasyon pou jaden an, èske w ap travay di, optimis, epi w ap pran yon defi? Nou vle ajoute ou nan ekip sipè-ewo amizan, k ap grandi!

Nan Evolving Minds Together nou fè efò pou nou enklizif epi selebre plizyè apwòch ak pwen de vi. Nou kwè divèsite kondwi inovasyon. Nou te devlope yon kilti kote diferans valè ak orijin inik ak eksperyans yo ankouraje. Nou toujou ap grandi rezo moun, pwogram ak zouti nou yo ki fèt pou ede anplwaye yo grandi ak jere karyè yo.

Upload Resume

Mèsi pou soumèt!

Join our Team
bottom of page