top of page

Sou nou

Evolving Minds Together, LLC te kreye an 2016. Nou se yon ti konpayi men nou gen yon gwo dezi ede ak ede fanmi nou yo ak kliyan. EMT ofri sèvis nan nenpòt zòn (yo) ki satisfè bezwen espesifik kliyan yo. Nou konsantre sou bezwen endividyèl chak fanmi isit nan kominote Sid Florid yo. Kèk ladan yo gen ladan kay, sant, pwomnad kominotè, swen apre, ak Telesante. Ekip nou an konsiste de terapis ki divès ak konesans nan domèn ABA.

Misyon & Vizyon

Nou kwè tout fanmi yo merite opòtinite pou yo bati yon avni ki pi briyan. Bay kliyan nou yo yon eksperyans terapi konpòtman wo nivo ak konfòme atravè ekip inovatè nou yo ak etablisman lokal yon sèl-stop-shop. 

bottom of page